Izba Tradycji

Izba Tradycji

Przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach już od blisko dziesięciu lat funkcjonuje skromna Izba Tradycji Pożarniczej. Powstała ona w 2005 roku z inicjatywy członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Białobrzegach, druhów: Stanisława Kośli, Ireneusza Rzeczkowskiego i Sławomira Ziemnickiego. Początkowo próbowano ją zlokalizować w budynku „strażnicy” OSP przy ul. Krakowskiej, jednak ze względu na dostępność zbiorów, zdecydowano o lokalizacji Izby przy Komendzie Powiatowej PSP przy ulicy Kopernika. Pierwotną podstawą ekspozycji stały się eksponaty przekazane z prywatnych zbiorów I.Rzeczkowskiego i S.Ziemnickiego. Następnie dzięki zaangażowaniu Komendanta Powiatowego PSP bryg. Zbigniewa Łubińskiego, te nieliczne pamiątki pożarnicze zostały uzupełnione o eksponaty przekazane przez PSP oraz osoby prywatne. Dzięki tym wysiłkom drobna cząstka naszej tradycji ocalała od zapomnienia.


Hełmy, mundury, odznaki, dokumenty czy fotografie są nośnikami pamięci o przeszłości i właśnie takie obiekty można tutaj oglądać. Wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzania tego niecodziennego miejsca na mapie kulturalnej miasta i powiatu.


Jednocześnie zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich mieszkańców, z prośbą o pomoc w uzupełnianiu kolekcji Izby Pożarniczej. Jeżeli posiadacie Państwo pamiątki związane ze strażą lub pożarnictwem, dokumenty, fotografie strażaków z naszego terenu, prosimy o ich udostępnienie lub przekazanie. Zadbajmy wspólnie o utrwalenie historii naszych przodków i prężnych organizacji działających na naszym terenie. Być może, że ten niewielki zbiór, wspólnie uzupełniany o kolejne eksponaty, stanie się w przyszłości zalążkiem muzeum regionalnego. Prosimy o kontakt z Komendantem Powiatowym PSP – st. bryg. Zbigniewem Łubińskim tel. 48 6132281 w. 21, lub mł. bryg. Witoldem Nowakiem tel. 48 6132281 w.26.

 

Turniej Wiedzy Pożarniczej


Zgaś Ryzyko Białobrzegi


Stop pożarom traw
Użytkownicy Online: 1