Ćwiczenia manewrowe

Ćwiczenia manewrowe

W dniu 08.05.2014 r. na terenie powiatu białobrzeskiego odbyły się ćwiczenia jednostek straży pożarnej. Celem ćwiczeń było sprawdzenie współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej współpracujących z organami zarządzania kryzysowego, a także podmiotami realizującymi zadania w sferze bezpieczeństwa państwa. W ćwiczeniach brało udział blisko 60 funkcjonariuszy z Państwowej Straży Pożarnej, Policji i innych służb współdziałających. Sprawdzona została koordynacja poszczególnych służb, kwestie łączności i logistyki. Weryfikacji poddano także przepływ informacji między służbami na poszczególnych szczeblach dowodzenia.

 

 

Turniej Wiedzy Pożarniczej


Zgaś Ryzyko Białobrzegi


Stop pożarom traw
Użytkownicy Online: 1