III Pielgrzymka

III Pielgrzymka Strażaków

11 maja 2014 roku odbyła się już III Pielgrzymka Białobrzeskich Strażaków. W tym roku strażacy przybyli do Kościoła

p.w. Św. Marcina w Radzanowie.
Na uroczystą mszę świętą odprawioną przez: Mazowieckiego Kapelana Strażaków ks. Jerzego Sieńkowskiego, Kapelana Strażaków Powiatu Białobrzeskiego ks. Ireneusza Chmurę oraz Proboszcza Parafii Radzanów ks. Tadeusza Smardzewskiego przybyło około 200 strażaków oraz 20 pocztów sztandarowych OSP z całego powiatu białobrzeskiego. Tradycyjnie strażacy dziękowali Bogu za opiekę w codziennej pracy.

Po mszy świętej odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowego Dnia Strażaka. Podczas uroczystości członkowie zarządu głównego ZOSP RP: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Dh Zbigniew Gołąbek, Prezes Powiatowego Związku OSP RP dh. Andrzej Oziębło oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach wręczyli dh Edwardowi Mielniczkowi najwyższe odznaczenie Związku OSP RP Złoty Znak Związku OSP RP - za wieloletnią działalność na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych. W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadało druhowi Kazimierzowi Gajdzie Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku.

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
1. Druh Sławomir Kuśliński
2. Druh Grzegorz Michalczewski
3. Druh Rafał Błaszczyk
4. Druh Wojciech Cupryak

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
1. Druhna Zofia Ruszczyk
2. Druh Ireneusz Gumowski
3. Druh Piotr Liwiński
4. Druh Jarosław Jagiełło
5. Druh Paweł Natorski

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
1. Druhna Iwona Śliwa
2. Druh Witold Dutkiewicz
3. Druh Łukasz Munik
4. Druh Marcin Liwiński
5. Druh Karol Soból

 

 

Turniej Wiedzy Pożarniczej


Zgaś Ryzyko Białobrzegi


Stop pożarom traw
Użytkownicy Online: 1